Corruptie is misbruik maken van publieke macht (politicus of ambtenaar) voor privaat gewin.

Hoe onstaat nu corruptie ?

Een groot probleem binnen de overheid is het ontbreken van een open cultuur. Geen transparantie is belangrijkste risicofactor rondom bestuurlijke integriteit. Ook onvoldoende structurele aandacht en onvoldoende gemeenschappelijke waarden en normen zijn risicofactoren.

Scherpe politieke tegenstellingen, teveel macht bij de politiek is zelfs voor de meest integere mensen een enorme uitdaging. Hoe blijf je integer ?

Een probleem voor veel ambtenaren is ook dat er veel afdelingen zijn die soms met hetzelfde dossier bezig zijn zonder dat ze dit met elkaar communiceren en zo een ander beter beeld krijgen rondom een dossier. Heel veel ambtenaren dus die met hetzelfde bezig zijn en dit niet van elkaar weten. Er is er altijd 1 die het totaalbeeld heeft dat is de bewindvoerder die op deze manier wel erg (te)veel macht krijgt.

Onvoldoende gecommuniceerde (gedrags)regels , achterkamers politiek en het ontbreken van een portefeuillehouder integriteit spelen mee bij ontsporingen.

Een (voor velen onvoorstelbare) cultuur waarbij niet wordt ingegrepen, vormt een groot risico.

Het recht is duur daarom word er vaak geen gebruik van gemaakt . Dit werkt gesloten culturen en achterkamertjes / vriendjespolitiek in de hand.